بانک انصار

بانک انصار مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • مشاور معاونت فناوری اطلاعات
  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی نظام IT Governance
  • تدوین طرح تحول فناوری اطلاعات
  • طراحی ساختار سازمانی فناوری اطلاعات
  • تحلیل شکاف
  • طراحی و عملیاتی ­سازی فرایندهای ITILدر سطح شعب و مدیریت استان­ها
  • یکپارچه سازی پشتیبانی فناوری اطلاعات با پیمانکاران و شرکت های زیرمجموعه
  • تامین و راه­ اندازی ابزار نرم افزاری ITIL
  • آموزش دوره ­های بین­ المللی ITIL، COBIT