توزیع برق مشهد

  •   مشاوره در طراحی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL 
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL

  • طراحی ساختار سازمانی فناوری اطلاعات

  • تامین و راه­ اندازی ابزار نرم افزاری ITIL

  • یکپارچه ­سازی با نرم افزارهای مرتبط

  •  برگزاری سمینار آموزشی ITIL