نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری دوره بین المللی COBIT 5 در برق منطقه ای مازندران نوشته شده توسط حمید گردش 6519
برگزاری کنفرانس & نمایشگاه بین المللی مدیریت خدمات IT توسط Pink17 نوشته شده توسط حمید گردش 7256
برگزاری دوره ITIL Foundation v3 در برق منطقه ای مازندران نوشته شده توسط حمید گردش 7886
برگزاری دوره آموزشی بین المللی ITIL Foundation V3 نوشته شده توسط حمید گردش 8166
برگزاری دو دوره بین المللی ITIL Foundation v3 در پتروشیمی ماهشهر نوشته شده توسط حمید گردش 6453
تجربه موفق پیاده سازی فرایندهای ITIL در سامانه SDP بانک انصار در جایزه ملی بهره وری نوشته شده توسط حمید گردش 6685
برگزاری آزمون بین المللی ITIL V3 در شرکت ویرا جهان سیستم نوشته شده توسط حمید گردش 7756
ثبت نام آزمون بین المللی ITIL Foundation V3 تا 5 اسفند 94 نوشته شده توسط حمید گردش 8037
ویرا جهان سیستم برنده مناقصه ITIL فولاد مبارکه اصفهان نوشته شده توسط حمید گردش 9520
برگزاری دوره بین المللی TOGAF 9.1 نوشته شده توسط حمید گردش 9228