شبکه های اجتماعی و مدیریت خدمات

نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت خدمات ITSM

برخی از شرکت های نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ماژول شبکه های اجتماعی را در نرم افزار خود بکار گرفته اند. این موضوع بر اساس این ایده شکل گرفته که مشتریان و کاربران می توانند عملیات IT خود را از طریق گفتگو در نرم افزارهای اجتماعی دارای قابلیت چت نظیر فیس بوک به ارائه دهنده خدمات اعلام نمایند. ارائه دهندگان خدمات می توانند به راحتی با کاربران از طریق چت ارتباط برقرار نمایند و یا بر پست های افراد را در لحظه نظارت نمایند.

این قابلیت به درخواست کاربران به منظور تسهیل و ساده سازی ارتباطات میان IT با سایر بخش های سازمان و یا کاربران ایجاد شده است. مکالمه در Chat Room انجام می شود، به عنوان نمونه به صورت خودکار واقعه، مشکل و یا تغییر مرتبط می تواند ذخیره و ثبت شود.

فناوری اطلاعات اجتماعی پیش نیاز بسیاری از محصولات نرم افزاری و بدون استثناء پلتفرم های ITSM می باشند. کاربران انتظار دارند تا ساده ترین و مناسب ترین روش را برای ارتباط با کارشناسان فناوری اطلاعات جهت ثبت شکایت یا درخواست سرویس بکار گیرند و ساده ترین روش لزوما روش استاندارد ما برای ثبت خطاها نیست. یکی از کاربران این نرم افزارها می گوید" با فناوری اطلاعات اجتماعی IT Social در نرم افزار مدیریت خدمات IT همکاری با لایه های دیگر از طریق گفتگو در خصوص راهکارهای دانشی نسبت به استفاده از ابزارهای مجزا افزایش یافته است. در حال حاضر می توانیم یک محل واحد برای پرسیدن سئوالات توسط کاربران، همکاری، به اشتراک گذاری اطلاعات داشته باشیم "